>

Fordelene ved en uddannet mediator i konfliktsituationer

Med en uddannet mediator og advokat kan I komme godt gennem konflikten.

Fordelene ved en uddannet mediator i konfliktsituationer

Det kunne være rart, hvis familier altid selv var i stand til at tale sig gennem konflikter og finde en god løsning. I den virkelige verden forholder det sig dog sådan, at det ofte går galt. Særligt i tider med store omvæltninger såsom skilsmisser og arvefordelinger kan selv de tætteste familier ende i konflikt. Heldigvis har man som familie muligheden for at søge hjælp hos en uddannet mediator og konfliktmægler, der har værktøjerne til at finde den bedste løsning for alle. I dette indlæg går vi i dybden med de situationer, hvor en familie kan få brug for mediation, og kommer med gode råd til at søge professionel hjælp.

Brug af mediator ved skilsmisse

I tilfælde af skilsmisse vil der altid være mange dele, hvor parterne bliver nødt til at finde en løsning sammen. Dette er selvfølgelig mest alvorligt, når skilsmissens parter har fælles børn, hvor der skal tages stilling til forældremyndighed og mange andre spørgsmål. Dog skal par uden børn også oftest tage stilling til mange spørgsmål i forbindelse med bodelingen, da et ægtepar oftest vil have mange fælles ejendele herunder ejendom, køretøjer og meget mere.

I mange tilfælde er skilsmissens parter selv i stand til at finde løsningerne, men hvis parterne skilles under dårlige forhold, kan der nemt opstå konflikter. De færreste par i Danmark tegner en ægtepagt, hvor der på forhånd er taget stilling til bodeling eller formuefordeling i tilfælde af skilsmisse. Derfor skal mange af aftalerne laves på det nok dårligste tidspunkt i forholdet. Det er netop her, hvor en uddannet mediator kan gå ind og høre begge siders holdninger. Herefter kan mediatoren benytte værktøjerne fra sin uddannelse til at finde frem til en endelig løsning, som begge parter kan leve med. Ved en skilsmisse bodeling vil parterne ofte inddrage deres respektive advokater. Her er det derfor en klar fordel, hvis en eller begge advokater er uddannet inden for madiation og konflikthåndtering. Når de store følelser er på spil kan en mediator nemlig holde hovedet koldt og arbejde målrettet mod den bedste løsning.

Brug af mediator ved dødsbobehandling

En anden situation, hvor professionel mediation kan blive nødvendig, er ved fordelingen af arv. Ved et dødsfald i familien er der nemlig stor sandsynlighed for konflikter, når dødsboet skal gøres op. Her findes der selvfølgelig mange familier, der selv kan lave en god aftale uden hjælp. Der findes dog også mange, hvor der pludselig kommer penge mellem familiemedlemmer, og hvor selve relationen til familiemedlemmer kan komme på spil. Her kan det derfor også være en rigtig god ide, at man allerede tidligt i processen taget kontakt til en uddannet mediator.

I forbindelse med opgørelse af dødsbo er det meget normalt, at man tager kontakt til en dødsbo advokat, der har erfaring med at finde løsninger i lignende sager. Her er det så en stor fordel, hvis denne advokat også er uddannet i konflikthåndtering. En advokat med uddannelse i mediation har nemlig en større værktøjskasse, når løsningen skal findes mellem parterne. Herudover er en uddannet mediator forberedt på situationer, hvor der er store følelser på spil. Dermed kan advokaten navigere i de store følelser og agere det kolde hoved, når løsningen skal findes.

Mediation generelt

Der findes selvfølgelig mange andre situationer, der kan give anledning til konflikter i familien, og hvor en mediators hjælp kan være uvurderlig. Uanset årsagen til mediation, så er det altid en fordel, at man finder en lokal mediator. Under situationer som skilsmisse og arvefordeling kan det nemlig være utroligt gavnligt at sidde i samme rum. Hvis du eksempelvis er bosat i Århus, så vil det være en stor fordel at finde et advokatfirma Århus, hvor advokaterne er uddannet i konfliktmægling og mediation.

Vi håber at dette indlæg har gjort dig klogere på fordelene ved professionel mediation og konfliktmægling, så din familie kan komme godt igennem en potentielt turbulent tid.