>

Måleinstrumenter til temperatur- og indeklimamåling

Måleinstrumenter til måling af indeklima og temperatur

Måleinstrumenter til temperatur- og indeklimamåling

Måleinstrumenter er det generelle term for enheder, som kan hjælpe brugeren med at indsamle data på bl.a. temperatur og indeklima. Måleinstrumenter er afgørende redskaber til at skabe et sundt, komfortabelt og produktivt indendørsmiljø, da luftkvaliteten har indvirkning på dit personlige velvære. Ved at have placeres måleinstrumenter som indeklima målere, kan man få nyttige oplysninger, som gør, at man kan træffe de rette beslutninger. Med beslutninger menes der, at man kan sørge for at temperaturen ligger på et godt niveau, og at luftfugtigheden er god. Disse måleinstrumenter er designet til at overvåge og evaluere parametre som temperatur, luftfugtighed, CO2-niveau og andre faktorer, der påvirker luftkvaliteten i det rum, man er i. 

Der findes en række produkter, der sikrer overvågningen at temperatur, luftkvalitet og luftfugtighed, men der er også måleinstrumenter, som er en kombination, således at man ikke skal holde styr på data fra flere typer af apparater. Det anbefales dog, at man har et måleinstrument i hvert rum. 

Typer af måleinstrumenter

Der findes en række måleinstrumenter, som kan placeres i kategorier som temperaturmålere, luftfugtighedsmålere og indeklima målere. Flere af disse kategorier har også underkategorier, som betegner, hvad måleinstrumentet kan.

Temperaturmålere kan opdeles i:

Digitale termometre: Disse måleinstrumenter måler præcist den aktuelle temperatur i et rum og giver mulighed for nem aflæsning. Ud fra disse data kan man tage beslutninger, som forbedrer temperaturen i rummet, således at det bliver mere komfortabelt.

Infrarøde termometre: Måler temperaturen på overflader berøringsfrit ved at opfange infrarød stråling. Denne type teknologi bliver bl.a. anvendt i håndholdte termometre, hvor man eksempelvis kan holde måleinstrumentet over for panden, så man kan måle vedkommendes temperatur for eventuel feber. 

Trådløse temperatursensorer: Disse sensorer sender data trådløst til en central enhed og tillader overvågning fra forskellige steder.

Luftfugtighedsmålere kan opdeles i:

Hygrometre: Et hygrometer måler luftfugtighedsniveauet i procent og giver information om indendørs luftfugtighed. Luftfugtighed er et vigtigt aspekt i at danne et godt indendørsmiljø, da for lav luftfugtighed kan medføre tørre slimhinder, som giver irritation i hals, næse og lunger. Irritation af øjne og tørhed i hud kan medføre svie og kløe. En for høj fugtighed i luften kan have konsekvenser for byggematerialet i form af skimmel, hvorfor det også har betydning for din sundhed. Endvidere kan fugt føre til dårlig lugtkvalitet, hvorfor der også kan forekomme en fornemmelse af muggen lugt. 

Dugpunktindikatorer: Enheder, som er udstyret med denne indikator, kan estimere den temperatur, hvor fugt i luften kondenserer til dug. 

Indeklima målere kan opdeles i:

Multisensor-måleenheder: Måler flere parametre som temperatur, luftfugtighed, CO2-niveauer, partikler og VOC’er. Ved at have et måleinstrument, som kan måle flere faktorer på en gang i rummet, kan man øge indeklimaet, som har virkning på beboeres komfort, medarbejderes komfort og produktivitet og elevers koncentration og læringsevne.

CO2-detektorer: Disse detektorer overvåger og rapporterer niveauet af kuldioxid i luften for at sikre tilstrækkelig ventilation. Hvis måleinstrumentet sender en advarsel, kan man ud fra dette sørge for, at det luftes godt ud, således at koncentrationen af CO2 ikke er tung. 

Måleinstrumenternes funktionalitet og fordele

Monitorering af indeklima: Måleinstrumenter giver realtidsdata om temperatur, luftfugtighed, kulilte-niveauet og andre relevante faktorer, der påvirker indeklimaet. Dermed kan man sikre sig at optimere forholdene, når man foretager forbedringer af indeklimaet.

Identifikation af problemer: Ved at overvåge disse parametre kan brugere identificere og løse problemer som dårlig luftcirkulation, fugtighed og utilstrækkelig ventilation i det rum, man opholder sig i.

Forebyggelse af skader: Ved at opretholde en passende temperatur og luftfugtighed kan måleinstrumenterne bidrage til at forhindre skader på ejendele og kontorinventar som træmøbler, elektronik og kunstværker. Forebyggelse af skader omfatter også skimmelsvamp og allergier, da man gennem korrekt regulering af luftfugtighed og ventilation kan forhindre vækst i skimmelsvamp og reducere allergiske reaktioner.

Øget komfort og produktivitet: Måleinstrumenter giver vigtige oplysninger om forholdene i rummet, så man kan skabe et mere behageligt indeklima, der fremmer bekvemmelighed, sundhed og øger produktivitet på arbejdspladsen.

Energi- og omkostningsbesparelser: Når man har samlet oplysningerne ved at overvåge indeklimaet, kan man optimere opvarmnings- og kølesystemer. Når de rette forhold dannes i rummet, kan man opnå betydelige energibesparelser og derigennem reducere omkostningerne.

Måleinstrumenters funktionalitet og fordele indebærer derfor, at man får et bedre beslutningsgrundlag, når man skal tage stilling til, hvordan man danner et bedre indendørsmiljø ved at justere på varme, kulde, luftcirkulation etc.

Hvor bliver måleinstrumenter typisk anvendt?

Der er ingen begrænsning for, hvor måleinstrumenter kan anvendes, da man selv kan bruge disse i luftrummet og undervands, men typiske enheder inden for denne kategori anvendes af private, offentlige og erhverv.

Husstande anvender måleenhederne til at skabe et sundere og mere bekvemmeligt hjemmemiljø. Det offentlige anvender enhederne i skoler, hospitaler, offentlige bygninger og institutioner, således at børn, elever, patienter og offentligt ansatte får et sundere og komfortabelt indendørsmiljø, der gavner koncentrationen, læringsevnen og produktiviteten. Ligeledes gør det sig gældende for arbejdspladser, hvor måleinstrumenter kan sikre et bedre indeklima- og effektivitetsforhold.

Måleinstrumenter til temperatur og indeklima spiller en væsentlig rolle i at skabe et sundt og komfortabelt indendørsmiljø. Ved at bruge disse måleinstrumenter kan brugere træffe informerede beslutninger for at forbedre deres leve- og arbejdsforhold. Hammer Electronic er et af de firmaer i Danmark, som siden 1977 har tilbudt og fortsat tilbyder en lang række måleinstrumenter, hvor man kan læse mere om enhederne på hjemmesiden.